Divízia ZEDA

Divízia ZEDA sa zaoberá výrobou a predajom transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried na výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov. Výroba betónu je lokalizovaná do betonárne v Bratislave. Je vybavená novým a moderným technologickým zariadením, ktoré zabezpečuje výrobu v najvyššej kvalite za prísnych ekologických podmienok. Súčasťou prevádzky betonárky sú moderné technické prvky a systémy, ktoré významne obmedzujú negatívny dopad výroby transportbetónu na životné prostredie.