nové zlatovce D1 Prešov SO 218 Divízia DPSE I68 Plavnica – preložka cesty Divízia DPSE Obytný súbor Zlatovce -Trenčín Divízia DPSE Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši Divízia DPSE D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala Divízia DPSE Hala Ráztoky Divízia STI Púchov – Žilina D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala Divízia DPSE Divízia STI Hala ZWS Martin Divízia DPSE D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Divízia STI NBD Liptovská Sielnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Divízia DPSE Divízia STI Polyfunkčný bytový dom CMZ D1 Budimír - Bidovce Divízia DPSE Národný futbalový štadión Divízia DPSE Hala Craemer Divízia CSLM Obchodné centrum TULIP Divízia STI Športový areál ZŠ a MŠ Poprad Divízia CSLM Malá vodná elektráreň Tekov Divízia STI

Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o. je stabilnou a modernou stavebnou spoločnosťou s dlhodobou tradíciou, ktorá patrí k lídrom slovenského stavebníctva.

Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1953 a od svojho vzniku prešla viacerými organizačnými zmenami až do súčasnej podoby, v ktorej je rozdelená do troch divízií.

  • Divízia CSLM – dopravné staviteľstvo, výroba a predaj asfaltových zmesí a kameniva
  • Divízia STI – pozemné staviteľstvo, kovovýroba a zámočníctvo
  • Divízia DPSE – realizácia mostných objektov, monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií a výstavba objektov na kľúč

So svojim strojným vybavením a odborným personálnym obsadením vykonáva komplexnú dodávku technicky i technologicky náročných stavebných prác na celom území Slovenska.

Svoju vysokú úroveň potvrdzuje i používaním systémov:

  • manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  • manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007
  • enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015

DANICON holdingOd roku 2014 je spoločnosť členom stavebnej skupiny DANICON HOLDING a.s. Spoločnosti patriace do tejto skupiny vytvárajú vertikálnu štruktúru v procese výstavby – od výroby stavebných materiálov , cez realizáciu stavieb, až po development.