[:sk]

Project name Amount without VAT End date
MVE Okoličné 394 000 1996
MVE Dovalovo 340 000 1999
MVE Uhorská Ves 962 600 1999
MVE Abovce 2 198 000 2010
MVE na Váhu – Trnovec 486 629 2011
MVE Riečka 1 963 320 2012
MVE Tekov 3 000 000 2014
Bytový dom Liptovský Ján, časť A 980 000 02/10 – 12/10
Kultúrne a agroturistické centrum v regióne – Stankovany 851 000 04/10 – 10/12
Výrobno-odbytová hala a administratívna budova Lietavská Lúčka 1 617 000 08/10 – 06/11
Bytový dom Liptovský Ján, časť D 1 050 000 03/11 – 01/12
Kravín pre 416 ks dojníc Východná 1 274 000 05/11 – 11/11
Prístavba a stavebné úpravy hotela KLAR – zmena č.1 832 000 08/11 – 02 /12
Bytový dom Lipt. Hrádok, časť B,C 2 426 000 02/11 – 01/12
Bytový dom 48 b.j. Bobrovec 2 099 000 02/12 – 01/13
Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese L.Mikuláš – stavby separačnej haly 119 000 06/13 – 12/13
Stavebné úpravy skladu ocele JUREKO a.s. Liptovský Mikuláš 454 000 08/13 – 04/14
NBD Liptovský Hrádok 68 b.j. 2 842 000 04/13 – 05/14
NBD Martinček 22 b.j. 1 007 000 07/13 – 06/14
LIPTCENTER 407 000 08/13 – 08/14
CRAEMER 320 000 08/13 – 08/14
Tekov Lávka 185 000 03/14 – 09/14
PD Vavrišan 23 b.j. 1 071 000  07/14- 04/15
Jánovce – požiarna nádrž 117 000 6/14 – 3/15
Výstavba haly-sklad  druhotných  surovín Ľupčianka 114 000 07/14 – 02/15
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov AGRONOVA Liptov, s.r.o. 605 000 04/15 – 02/16
Polyfunkčný dom Elán 13 b.j. Podtureň 760 000 08/15- 05/16
Objekt pre dočasné uskladnenie úrody poľnohospodárskych plodín Medovarce 282 000 09/15 – 01/16
NBD 20 b.j. Ružomberok 1 192 000 01/16 – 02/17
NBD 24 b.j. Liptovská Sielnica 1 389 000 03/16 – 4/17
[:]