ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.