Sídlo spoločnosti

Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o.
Ulica 1.mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

+ 421 445 528 676

Kancelária Bratislava

Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o.
Pribylinská 12
831 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.:    +421 905 936 881