Divízia DPSE

Divízia DPSE sídliaca v Bratislave vznikla kúpou časti podniku DOPRASTAV EXPORT s.r.o. v auguste roku 2017. Jej hlavným zameraním je výstavba objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva. Vo výrobnom programe je špecialistom  predovšetkým na zhotovenie monolitických železobetónových konštrukcií s kompletnou inžinierskou činnosťou a zhotovenie mostných objektov.