Všeobecné obchodné podmienky (vzťahujúce sa na zhotovenie diela)

Všeobecné obchodné podmienky (vzťahujúce sa na dodanie tovarov/ materiálov)