Názov projektu / stavby Objem v € bez DPH Termín odovzdania
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, MOST 202 – 00 Most nad potokom Bystrica 325 607 09/2010
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 261 170 170 10/2010
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, most 201, rekonštrukcia a rozšírenie mosta 59 481 400 10/2010
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 258 13 500 09/2011
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 255 140 000 10/2011
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 251 169 300 10/2011
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 252 135 900 10/2011
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 266 529 300 10/2011
R1 severný obchvat Banskej Bystrice, oporný múr 254 278 072 10/2011
Diaľníca A4 od mimoúrovňovej križovatky Szarów do Križovatky Brzesko, PL 1 361 000 04/2012
Diaľnica D1 Jablonov – Studenec (most 206) 415 600 12/2012
Most I/61 Trenčín – oporný múr 251 419 000 08/2013
Most I/61 Trenčín – oporný múr 252 343 000 08/2013
Most I/61 Trenčín – most 201 na obchvate nad preložkou ulice Ľ. Stárka 193 200 09/2013
E4, Most cez Sundvallfjärden, Sundvall – železobetónové piliere vrátane základových dosiek, nájazdové a výjazdové časti mosta na oboch brehoch v Botnickom zálive 12 063 000 12/2014
E4, Most cez Sundsvallfjúrden, Sundvall 8 805 094 12/2014
D3 Svrčinovec – Skalité – realizácia železobetónových konštrukcií 1 633 000 12/2014
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 1 077 000 02/2015
D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka – sanácia portálu tunela Ovčiarsko 1 251 000 04/2015
E6 H1 FRYA – Vinstra – Mostné objekty – Nórsko 883 000 06/2015
R2 Pstruša – Kriváň – most 201 a 205 4 751 000 12/2015
D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka – sanácia svahu 101 pri SO 206-00 1 001 200 01/2016
D3 Svrčinovec – Skalité – realizácia mostného objektu 242 3 063 400 09/2016
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, sanácia portálu tunela Ovčiarsko, sanácia svahu 101, realizácia opôr a gabionových oporných múrov 2 590 000 05/2017
D3 Svrčinovec – Skalité –  realizácia mostovky a ríms 245 2 183 200 05/2017
D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka – SO 209, realizácia opôr, gabionových oporných múrov 338 600 05/2017
Národný futbalový štadión Bratislava 1 318 497  10/2017
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – realizácia mostného objektu 3 970 000 10/2017
D1 Višňové – Dubná Skala 5 773 970 10/2017
Modernizácia železničného úseku Nové Mesto nad Váhom – železobetónové konštrukcie 618 000 11/2017
Pobrežná cesta E 39 Kristiansand – Trondheim – Nórsko 6 700 000 07/2018
D3 Čadca, Bukov- Svrčinovec 2 232 012 04/2019
D1 Budimír- Bidovce 5 731 529 10/2019
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina,  pre  rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa 386 339 10/2019